รู้หรือไม่! แอลกอฮอล์ 70 อยู่ได้กี่วัน และควรเก็บรักษาอย่างไร? ให้อยู่ได้นานขึ้น

รู้หรือไม่! แอลกอฮอล์ 70 อยู่ได้กี่วัน และควรเก็บรักษาอย่างไร? ให้อยู่ได้นานขึ้น

1. รู้หรือไม่การเก็บรักษา แอลกอฮอล์ 70% อย่างไรให้อยู่นาน และยังคงประสิทธิภาพเช่นเดิม

รู้หรือไม่การเก็บรักษา แอลกอฮอล์ 70% อย่างไรให้อยู่นาน
รู้หรือไม่การเก็บรักษาแอลกอฮอล์ 70% อย่างไรให้อยู่นาน

แม้ว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะเบาบางลงไป แต่การดูแลและรักษาความสะอาดในชีวิตประจำวันยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันเราจะต้องเผชิญทั้งมลภาวะและสิ่งสกปรกมากมายการล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่อย่างเดียวคงยังไม่พอ การฆ่าเชื้อด้วย แอลกอฮอล์ 70 จะช่วยฆ่าเชื้อได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่การใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพนั้น การเก็บรักษาก็สำคัญซึ่งบทความนี้เราจะพาทุกคนมาดู วิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ เก็บอย่างไรให้ยังคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี และเรามาดูกันแอลกอฮอล์เก็บได้นานเท่าไร และมีวิธีไหนที่สามารถเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้นมาดูกัน

2. ทำความรู้จักแอลกอฮอล์ประเภทต่าง ๆ แต่ละประเภทใช้ทำอะไรบ้าง

ก่อนจะทำการเลือกใช้แอลกอฮอล์เรามาทำความรู้จักแอลกอฮอล์กันก่อนว่ามีกี่ชนิด และชนิดให้ที่ทำการฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพบ้างมาดูกัน

2.1 เมทานอล (Methanot)

เป็นแอลกอฮอล์ที่มีจุดเดือนและจุดวาบไฟต่ำที่สุด ระเหยง่าย สำหรับแอลกอฮอล์ชนิดนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารละลายหรือสารหล่อเย็น ไม่ควรนำไปเป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผู้บริโภคโดยตรงจะดีที่สุด

2.2 เอทานอล (Ethanol)

เป็นแอลกอฮอล์ที่มีการแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรประเภทแป้งหรือน้ำตาล โดยผ่านขั้นตอนการย่อยแป้งและน้ำตาล และผ่านกระบวนการหมักเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการกลั่น รวมถึงกระบวนการแยกน้ำออก จนได้เป็นแอลกอฮอล์ที่มีจุดเดือนสูง แต่มีอัตรายต่อร่างกายน้อย ซึ่งต่างจากเมทานอล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

  • เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 70 หรือที่เรียกกันว่าแอลกอฮอล์ 70% มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสต่าง ๆ แต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้
  • ใช้เป็นตัวทำละลายได้ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทางเภสัชกรรม
  • นำไปเป็นตัวผสมเชื้อเพลิง ซึ่งต้องใช้ความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 95% โดยการใช้เอทานอลผสมเชื้อเพลิงนั้นจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำมัน ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นการลดมลพิษในอากาศได้ดียิ่งขึ้น

2.3 ไอโซโพรพานอล (Iso-Propanol – IPA)

เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นยาล้างแผล หรือสารละลาย สารทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

2.4 บิวทานอล (Butanol)

เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นพลังงานชีวภาพการเลือกใช้แอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อควรเลือกแอลกอฮอล์ 70% จะดีที่สุด เพราะจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และนอกจากการฆ่าเชื้อแล้วนั้น แอลกอฮอล์ 70 ใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง และมีวิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ อย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน

วิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ อย่างไรให้อยู่นาน?
วิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ อย่างไรให้อยู่นาน?

3. วิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ อย่างไรให้อยู่นาน

สำหรับแอลกอฮอล์เป็นสารที่ระเหยได้ง่าย ในการเกมรักษาควรจัดเก็บใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และควรมีฝาปิดให้มิดชิดจะดีที่สุด และไม่ควรปิดฝาขวดหรือบรรจุภัณฑ์ทิ้งไว้ หรือไม่ควรวางแอลกอฮอล์ไว้กลางแดดเป็นเวลา เพราะอาจจะทำให้วันหมดอายุเปลี่ยนไป หรือทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดน้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

สำหรับระยะเวลาในการเก็บรักษาขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ หากการจัดเก็บแอลกอฮอล์อยู่ในห้องปรับอากาศ หรือในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นจะอยู่ได้ประมาณ 6 เดือน แต่ถ้าอยู่นอกอาคารในอุณหภูมิปกติสามารถอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน หากเปิดใช้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีการเปิดใช้สามารถอยู่ได้ 3 ปี หรือตามวันหมดอายุทีกำหนด

รวมถึงสถานที่จัดเก็บก็สำคัญที่จะช่วยยืดอายุของแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี ในการวางแอลกอฮอล์ควรจะวางในพื้นที่ที่โล่งหรือห่างไกลจากวัตถุไวไฟต่าง ๆ และควรจะปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด ก่อนทำการจัดเก็บ เพราะหากเก็บไว้ใกล้จุดเชื้อเพลิง อาจจะทำให้เกิดประกายไฟและเป็นอันตรายได้ง่าย ที่สำคัญควรเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

แอลกอฮอล์ 70 ราคา เท่าไร และแอลกอฮอล์ 70 ใช้ทำอะไร ได้บ้าง?
แอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ราคา เท่าไร 

4. แอลกอฮอล์ 70 ราคา เท่าไร และแอลกอฮอล์ 70 ใช้ทำอะไร ได้บ้าง

แอลกอฮอล์ 70% มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์หรือช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อได้เป็นอย่างดีแอลกอฮอล์ 70 ใช้ทำอะไร สามารถนำไปมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

4.1 แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลว ใช้ในการทำความสะอาดวัตถุต่าง ๆ หรือทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังทำการล้างทำความสะอาดมือเพื่อทำการฆ่าเชื้อ

4.2 แอลกอฮอล์เจล

เป็นการแปรสภาพแอลกอฮอล์ 70% ที่เป็นน้ำมาเป็นแบบเจลที่สามารถใช้ล้างมือโดยที่ไม่ต้องล้างออก ใช้งานง่าย แห้งเร็ว และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นอันตรายสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

4.3 สเปรย์แอลกอฮอล์

เป็นแอลกอฮอล์ที่บรรจุในขวดสเปรย์ ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดมือเสร็จ หรือจะฉีดตามร่างกายเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก็สามารถทำได้อย่างสะดวก

4.4 แอลกอฮอล์แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ

มีลักษณะคล้าย ๆ กับเช็ดชูเปียก แต่มีการผสมแอลกอฮอล์ 70 ใช้ทำอะไร ความสะอาด หรือเช็กเพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างสะดวก พกพาง่าย

สำหรับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70 ราคา เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และยี่ห้อที่เลือกใช้งาน ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป แต่สามารถจับต้องและเลือกซื้อมาใช้งานได้เลย ที่สำคัญให้เลือกหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน พกพาง่าย ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการป้องกันและลดการนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข้าสู้ร่างกายได้เป็นอย่างดี

5. สรุป

วิธีเก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ ก็สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่เก็บในพื้นที่ห่างไกลเด็ก และสัตว์เลี้ยง และควรเป็นสถานที่ที่ห่างจากวัตถุไวไฟ หรือที่ก่อประกายไฟได้ง่าย เพียงแค่นี้คุณก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับท่านใดที่ต้องการ แอลกอฮอล์ 70% ยี่ห้อไหนดีหรือจะเป็นกล่องแอลกอฮอล์ ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เพียว เชิร์ฟ จำกัด ได้ทาง LINE ID : @pureserv หรือจะติดต่อทางเบอร์ 092-631-9888 ได้ทันที และหากท่านใดที่ สนใจ กล่องใส่แอลกอฮอล์ติดผนัง หรือจะติดตั้งยังไงให้เหมาะกับการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทันที เรายินดีให้บริการ

บทความแนะนำ

7 วิธี ดับกลิ่นห้องน้ำ กลิ่นฉุนมากแค่ไหนก็สามารถจัดการได้ง่ายๆ บทความนี้มีคำตอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 × four =