สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Paper Towel Dispenser

img-v2

PS-701

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

img-v2

PS-702

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

img-v2

PS-703

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

img-v2

PS-704

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

img-v2

PS-705

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

img-v2

PS-706

ที่ใส่กระดาษทิชชู่พร้อมถังขยะ
แบบฝังผนัง

img-v2

PS-707

ที่ใส่กระดาษทิชชู่พร้อมถังขยะ
แบบติดผนัง

img-v2

PS-708

ที่ใส่กระดาษทิชชู่พร้อมถังขยะ
แบบฝังผนัง

img-v2

PS-709

ที่ใส่กระดาษทิชชู่พร้อมถังขยะ
แบบฝังผนัง