สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Automatic Soap Dispenser

img-v2

PS-301 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
ใช้ได้ทั้งระบบไฟและระบบถ่าน
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-302 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ
 (รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-305 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-306 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-307 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-308E AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-308I AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-309 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)

img-v2

PS-311 AD

เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ 
(รับประกันสินค้า 1 ปี)