แผ่นกั้นโถปัสสาวะ รุ่น HPL-02

รายละเอียด
รุ่น                   :    HPL-02
ขนาด               :    40*90 cm
วัสดุ                 :    High Pressure Laminate
สี                     :    –
น้ำหนัก             :    – กก.
การทำงาน        :    ใช้สำหรับติดตั้งกั้นโถปัสสาวะ
รูปแบบ             :    แผ่นกั้นโถปัสสาวะสำเร็จรูป