ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป และแผ่นกั้นโถปัสสาวะ สีครีม

รายละเอียด
รุ่น                   :    HPL สีครีม
ขนาด              :    ตามขนาดพื้นที่ของลูกค้า
วัสดุ                :    Compact Laminate
สี                     :    ครีม
น้ำหนัก            :    – กก.
การทำงาน      :    ใช้สำหรับติดตั้งกั้นผนังห้องน้ำและกั้นโถปัสสาวะ
รูปแบบ            :   ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปและแผ่นกั้นโถปัสสาวะ