สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Automatic Hand Dryer

img-v2

PS-501

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ

img-v2

PS-502

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ

img-v2

PS-503

เครื่องเป่ามือสแตนเลส อัตโนมัติ
 

img-v2

PS-504

เครื่องเป่ามือสแตนเลส อัตโนมัติ

img-v2

PS-505

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลม)

img-v2

PS-506

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-507

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-509

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)

img-v2

PS-510

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ (พลังแรงลมสองด้าน)