สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

Automatic Flush Valve

img-v2

PS-1001

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1002

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1003

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1004

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1005

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1006

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1007

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1008

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1009

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)