สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PURE SERV ได้รับการออกแบบ ให้มีดีไซต์ ความถูกต้อง มีความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

img-v2

PS-1004

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1005

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1006

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-1007

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1008

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ

img-v2

PS-1009

โถปัสสาวะชายพร้อมเซ็นเซอร์
(ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ)

img-v2

PS-801

ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

img-v2

PS-802

ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

img-v2

PS-009

แอลกอฮอล์เจล
ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร